Vinterservice av G3 Robotgräsklippare

Att utföra regelbundet underhåll och vinterservice av din G3 robotgräsklippare ser till att din maskin kommer fungera väl och förlänger livslängden på din produkt. I den följande videon kommer vi gå igenom stegen för hur du rengör och underhåller din robotgräsklippare. Det är viktigt att ta bort gräs och smuts som byggts upp vilket kan påverka komponenternas hållbarhet. Tips på batteriförvaring och underhåll samt hur du stänger av din robot för förvaring ingår även.

Se videon för att bli guidad igenom hur du gör en vinterservice. Videospråket är endast tillgängligt på engelska.

 

Saker du behöver

Required tools for robotic mower winterservice.
Verktyg du behöver för att utföra en vinterservice.

Verktyg du behöver för Vinterservice

  • Rengörningsmedel. ex. universal
  • Diskborste eller annan borste
  • Trasa till att torka bort fukt med
  • Grovdammsugare / luftkompressor
  • Låsringstång för E låsring (hexnyckel för äldre modeller)
  • Phillips skruvmejsel / skruvdragare

 

1) Ta in din robot, laddstation, transformator / förlängningssladd. Vi rekommenderar att lagra dessa inomhus under vintern! Helst i torrt förvar och någonstans där temperaturskillnaden ej blir för stor då du tar in den, för att motverka att kondens formas inuti robotgräsklipparen. Ett oxiderat moderkort gör ingen glad.

 

Vinterservice av robotgräsklippare, rengör laddstation med dammsugare
Rengörning av laddstationen.

2) Rengör toppsidan av laddstationen, och om så behövs även insidan av laddstationen utifall att smuts eller insekter har hittat sig in. Vi ser ofta myror som har byggt bo och släpat in ett kilo fuktig jord i laddstationer på verkstaden, vilket sedan leder till att laddstationen ej längre fungerar. Använd ditt rengöringsmedel och en trasa för att torka rent och förvara din laddstation i ett torrt ventilerat utrymme.

 

Vinterservice av robotgräsklippare, montera höjdreglaget
Borttagning av höjdreglaget.

3) Det första steget att utföra när du ska rengöra din robot är att se till att robotgräsklipparen är avstängd ordentligt med huvudströmbrytaren. Denna sitter ofta baktill på botten av klipparen under handtaget. Se även till att batteriet har laddats fullt. För att rengöra robotgräsklipparen, avlägsna sedan höjdreglaget genom att ta bort locket på höjdreglaget, och sedan lossa låsringen som sitter där under för att kunna plocka bort höjdreglaget. Äldre modeller kan behöva en hexnyckel.

 

Vinterservice av robotgräsklippare, skruva bort signalboxlocket
Borttagning av locket till signalboxen.

4) Vänd sedan robotgräsklipparen uppochner och avlägsna de fyra små skruvarna som håller fast en lucka som finns där fram på roboten. Denna täcker anslutningarna till signalboxen m.m. På så sätt kan du koppla bort kablarna som kopplats till signalläsning, laddning och stroppknappens microbrytare.

 

Vinterservice av robotgräsklippare, skruva bort roboten från skalet
Lossa kroppen från skalet.

5) Nästa steg är att avlägsna de fyra skruvarna som finns ovanför lyft och krocksensorerna som håller fast skalet i kroppen. De kan ibland vara lite dolda under en samling av gräs. När alla skruvarna och kablarna är avlägsnade kan du då lyfta ut kroppen ur skalet.

 

Vinterservice av robotgräsklippare, dammsug roboten
Rengörning av robotens kropp.

6) Ofta byggs det upp en hel del gräs mellan kroppen och skalet, det bästa sättet att rengöra detta på är med en grovdammsugare eller en luftkompressor. Roboten blir snabbt smutsig igen, men kan man undvika ett tjockt lager av gräs som ligger och möglar ovanpå robotens komponenter så kan detta hjälpa till med att hålla roboten i bättre skick.

 

7) När gräset är avlägsnat så väl som går, kan du använda en liten mängd rengöringsmedel tillsammans med borsten för att rengöra ytterligare om du vill. Borsten och rengöringsmedlet kan även användas på insidan av skalet, för att sedan torkas rent med trasan. Ofta är det microbrytare samt lyft och krocksensorer som tar skada i skalet.

 

Vinterservice av robotgräsklippare, ta ut roboten ur skalet
Placera kroppen tillbaka i skalet.

8) Placera kroppen åter i skalet och fäst alla kablar och skruvar på plats. När du fäster skruvarna över lyft och krocksensorerna rekommenderar vi att använda en skruvmejsel för hand och att fästa försiktigt och gradvis så att sensorerna inte blir tvistade, du kan behöva skifta roboten lite för att sensorerna ska falla rätt på plats. Topparna på sensorerna har ett litet spår som de ska falla in i.

 

Vinterserivce av robotgräsklippare, skruva bort knivtallriken
Byte av knivblad.

9) Vänd på knivbladen eller byt ut dem om nödvändigt, sedan lagra roboten i en torr och ventilerad stabil miljö med en temperatur mellan 15 – 30 grader Celsius. Du kan hitta nya knivblad till din G3 robotgräsklippare här.

 

10) Efter tre månader i förvaring, ladda upp batteriet fullt igen för att hålla nivån på batteriet och cellerna i balans. Det är viktigt att det laddas helt fullt för att säkerställa balansen av cellerna. Då vissa celler kan laddas fullt innan andra. Rekommendationen för litium-batteri är att alla celler hålls på en nivå av 50%. Men då det ej går att garantera att alla celler hamnar på 50% vid halv laddning är en full laddning att föredra. När roboten sedan har laddats upp fullt, kom ihåg att stänga av huvudströmbrytaren som finns under handtaget på bottensidan av klipparen. Om roboten lämnas påslagen kommer batteriet snabbt att laddas ut och kapaciteten försämras avsevärt eller ej längre ta laddning om den står påslagen länge och helt urladdad.

 

Rulla till toppen