Robotgräsklippare YardForce ECO i Sommen

Steg för att göra installationen redo för den nya klippsäsongen

Robotgräklipparsäsongen är här

Efter en lång vinter börjar temperaturerna att öka, vårkänslorna förändrar vår syn på vad som behöver prioriteras och våra tankar förs till vad som behöver bli gjort i våra trädgårdar. Utifrån ett robotgräsklipparperspektiv kan följande steg hjälpa dig hitta lösningar till problem som kan uppstå när du installerar eller ansluter en befintlig robotgräsklipparinstallation. Över åren, har vi upptäckt att marken i en gräsmatta alltid rör sig och därför kan brott i begränsningskabeln uppstå. Potentiella rörelser kan även innebära att justeringar till begränsningskabeln behöver utföras ifall robotgräsklipparen börjar få problem i specifika områden. Detta kan även hända när begränsningskabeln har skiftats för långt ut i kanten av en trädgård vilket får roboten att fastna. När du installerar en perimeter för första gången med ny begränsningskabel, får du ofta göra små justeringar innan du slutför din installation så att roboten fungerar problemfritt.

Begränsningskabel/Laddstation

När en installation väl är gjord eller en existerande installation är redo att testas efter vintern, kan laddstationen läggas på plats och anslutas. Detta är även ett bra tillfälle att se om transformatorn, förlängningssladden och laddstationen är i fungerande skick. Nästa steg när laddstationen är placerad och ansluten, är att koppla in begränsningskabeln till dess respektive uttag. Om du har en fungerande krets utan brott kommer laddstationen lysa med en blå eller grön lampa beroende på vilket märke av robotgräsklippare du har. Om det finns ett brott i begränsningskabeln indikerar begränsningskabeln med ett blinkande ljus istället. Detta kan vara frustrerande men med rätt kunskap och verktyg, kan en reparation utföras snabbt och enkelt

Hitta brott i slingan

När det är ett brott i begränsningskabeln, är det första att begrunda om du har gjort några förändringar i trädgården. Till exempel om en stenlagd gång nyligen har placerats kan begränsningskabeln potentiellt ha skadats vid grävning och placering av stenplattorna. Ett bra tips är att gå längs begränsningskabeln för att se om den sticker upp någonstans och är skadad. Ett brott kan dock även ske när kabeln ligger under marken. De flesta begränsningskablar är fästa med plastspikar som sjunker ned i marken ett par veckor efter installation. När en installation är gjord med kabelläggare placeras begränsningskabeln några centimeter under markytan. Detta scenario kan göra sökningen efter kabelbrott mycket svårare utan rätt verktyg. Numera finns ett verktyg som kan hjälpa dig lokalisera den exakta punkten av ett kabelbrott, en så kallad en kabelsökare.

Kabelspårare

En kabelspårare används genom att tillföra en låg spänning till en ände av begränsningskabeln med den röda anslutningen på kabelspåraren. Den svarta anslutningen på kabelspåraren kopplas till en skruvmejsel nedstucken i marken för att jorda anslutningen. När båda kablar är rätt anslutna är nästa steg att ta mottagaren och trycka på aktiveringsknappen på tonläge och följa begränsningskabeln tills tonen försvinner. På detta sätt kan man mäta ut vart någonstans kabelbrottet befinner sig då signalen inte kan färdas längre i begränsningskabeln än vart brottet befinner sig. I vår erfarenhet är det bäst att söka efter ett kabelbrott då det inte regnar. Närvaron av fukt i marken kan öka och sprida spänningen i begräsnsningskablen vilket gör brottet svårare att upptäcka.

Reparationskit

Det slutgiltiga steget är att gräva upp begränsningskabeln och använda förlängningsanslutningar/skarvdon för att reparera brottet och återsluta kretsen. Fördelen med våra skarvdon är att det finns en silikontätning inuti skarvdonet som tätar och skyddar begränsningskabeln från oxidation och krypströmmar. Det är viktigt att trycka ihop skarvdonet med en tång, om du endast använder dina fingrar är risken stor att den inte blir tillräckligt tät. Efteråt kan plastspik användas för att fästa begränsningskabeln i gräsmattan åter igen. Våra reparationskit med skarvdon, begränsningskabel och plastspik tilsammans med en kabelbrottssökare får att hitta och reparera ett kabelbrott att bli enkelt.

Sista steget

Nu med begränsningskabeln i fungerande skick är det dags att se om robotgräsklipparen är i ordning. Om inte batteriet på klipparen har underhållsladdats under vintern kan det ibland vara lite knepigt att få igång klipparen. Kom ihåg att du kan lämna din robot för vinterservice på ett servicecenter/återförsäljare för att öka produktens livslängd.

Tack för att du läste,

Team RobotGarden

Rulla till toppen