Rengöringsmedel för robot Mafra HP12

89.00 SEK

Superkoncentrerade ‘DEGRASSER’ HP12, med den bästa MA-FRA-tekniken är den mest innovativa av alla mångsidiga tekniska smuts och fettborttagningsmedel. Kraftfull, snabb och multifunktionell. Fungerar utmärkt för att rengöra din robot från gräs och smuts, samt fungerar som allrengöring för din bil, båt eller motorcykel så väl som smutsiga motorer och garage.

Lägg till i favoriter
Lägg till i favoriter

Superkoncentrerade ‘DEGRASSER’ HP12, med den bästa MA-FRA-tekniken är den mest innovativa av alla mångsidiga tekniska smuts och fettborttagningsmedel. Kraftfull, snabb och multifunktionell. Fungerar utmärkt för att rengöra din robot från gräs och smuts, samt fungerar som allrengöring för din bil, båt eller motorcykel så väl som smutsiga motorer och garage.

BRUKSANVISNING: Då rengöringsmedlet är kraftfullt, testa först att spraya en liten mängd rengöringsmedel i ett dolt hörn på ytan du tänker rengöra och låt det sitta några sekunder, för att sedan torka av det och skölja vid behov. Undvik kontakt med ögonen H319 orsakar allvarlig ögonirritation. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen, skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Innehåller: polykarboxilater, fosfater, nonjoniska tensider, katjoniska tensider, fosfonater, (R)-p-menta-1.8-dien < 5%

Välj valuta
SEK Svenska kronor
EUR Euro
Rulla till toppen