Tips för batteriunderhåll: Clipper 1200, Meec, Gforce & Yardforce

Under åren har vi utfört service och har direkt kontakt med följande robotgräsklipparkunder och deras respektive märken: Clipper 1200, Meec, G-force, and Yardforce. En faktor som kan avgöra om robotgräsklipparen fungerar säsong efter säsong är ordentligt underhåll av batteriet. Om nödvändiga steg inte vidtas, kan batteriets celler påverkas negativt och få robotgräsklipparen att ha en dålig urladdningshastighet eller inte fungera alls. I detta inlägg kommer vi gå igenom några scenarion och erbjuda lösningar till hur du håller din gräsklippare i gott skick.

Ett Gforce litiumbatteri.
Gforce litiumbatteri

Det mest vanliga scenariot till att cellerna förlorar balans är att kunden efter att ha använt gräsklipparen genom säsongen, förvara sin gräsklippare i ett garage eller förvaringsutrymme med strömknappen fortfarande påslagen. Detta får batteriet att urladdas över en lång tid utan laddning och kan därför påverka cellerna. Det är oftast batteriets tröskel och gräns för “låg laddning” som påverkas då batteriets celler faller under sin minimumgräns och behöver väckas. Detta är gjort genom att tillföra en svag laddningsspänning med hjälp av en DC regulator eller en specifikt designad transformator med låg spänning.

Batteriets som laddas under kontrollerade mätningar.

Vi på RobotGarden rekommenderar att skicka in eller lämna ditt batteri som är i ett dött läge så vår servicepersonal kan försöka väcka batteriet igen. Samtidigt använder vi en urladdningsenhet för att kontrollera att batteriet fortfarande är i fungerande skick. Vi mäter även individuella celler för att se att de alla är balanserade och har samma volt. Men det vi vill framhäva är, att gräsklipparen måste vara avslagen när den förvaras!


En annan situation som kan påverka batteriet är att inte ladda det var tredje månad under vintern. När robotgräsklipparen väl är i ett garage/förvaring över vintern, glömmer man lätt bort att ladda gräsklipparen för att hålla batteriets volt på en hälsosam nivå. Ännu en sak som är viktig är att miljön har den rätta temperaturen så att batteriet inte laddas när rumstemperaturen är under 0 celsius. Att ladda batteriet i kalla temperaturer kan vara problematiskt och litiumbatteriet kan även få svårt att ta laddning efteråt då de interna komponenterna skadas på grund av intern galvanisering. Det är viktigt att ladda gräsklipparen minst en gång varje vinter eller att lämna robotgräsklipparen och laddstationen hos ett servicecenter/återförsäljare för professionellt serviceunderhåll. Fördelen med att lämna robotgräsklipparen för vinterservice är att det tillåter kunden att ha en robot som är i fullt fungerande skick när våren kommer. Vinterservice ökar även livslängden på gräsklipparen vilket innebär mindre kostnader på sikt. Det kan lätt glömmas bort att ladda batteriet var tredje månad och RobotGarden skickar ut email till alla registrerade kunder för att påminna om detta steg under vintern.

De bästa stegen att ta när robotgräsklipparen är klar med att klippa för säsongen:

  1. När temperaturerna börjar falla på hösten och temperaturen i genomsnitt inte är högre än 8 grader celsius (gräs växer i genomsnitt inte under 8 grader), förvara robotgräsklipparen i en kontrollerad miljö mellan 0 – 30 grader celsius.
  2. När robotgräsklipparen är i förvar, säkerställ att batteriet är fulladdat samt är det väldigt viktigt att klipparens strömknapp är avslagen. På detta sätt som vi diskuterade ovan, kommer batteriet inte att fortsätta urladdas och falla under minimumtröskeln.
  3. Ungefär var tredje månad, placera gräsklipparen i laddstationen med laddstationen påslagen. Fortsätt sedan med att starta gräsklipparen genom att slå på strömbrytaren. När displayen aktiveras, tryck på hemknappen så att robotgräsklipparen börjar laddas. Se till att inte stänga luckan då roboten inte behöver klippa. Om luckan är stängd, kan roboten potentiellt lämna laddstationen i tron att den behöver klippa gräs när batteriet är fulladdat. När roboten är fullt laddad, stäng sedan av den med strömknappen i avläge och koppla ur laddstationen.
Batteriets cykel från urladdat till fungerande.

Följ dessa steg så blir din robotgräsklippare tacksam för det varsamma underhållet!

Kommentarer är stängda.

Välj valuta
SEK Svenska kronor
EUR Euro
Rulla till toppen