Egen Vinterservice Hemma

Vinterservice RobotGarden

Vill du inte ta del av våran vinterservice kommer här lite tips för hur du själv kan underhålla din robot och utföra en enklare vinterservice hemma under vintern.

Det första steget blir att ta in din robotgräsklippare, laddstation och tillbehör till ditt garage eller liknande förvaringsutrymme under vintern, och tills temperaturerna utomhus börjar överstiga 7C°. Du kommer då under vintern behöva tillgång till din laddstation, transformator och el-uttag för att kunna underhållsladda robotens batteri. Att ej lämna kablar som förlängningssladd m.m. utomhus bidrar även till att förebygga att de oxiderar.

OBS: Förvara klipparen i plusgrader och torrt. Om du bara har möjlighet till kallgarage, skruva ur batteriet och förvara det inomhus. Batteriet får ej laddas i minusgrader då detta skadar battericellerna.

Din robot behöver sedan laddas minst var tredje månad när du lagrar den för att förebygga att batteriets kapacitet försämras. Vid längre förvaring rekommenderas det att litiumbatteri hålls på en nivå av 50% för att förlora minst kapacitet, men då alla battericeller inte alltid laddas eller förbrukas helt i balans är det som privatperson bättre att ladda batteriet helt fullt. På så sätt lämnas ingen battericell på låg nivå och blir obrukbar. Var även noggrann med att se till att robotens huvudströmknapp inte är påslagen efter laddningen är klar och du sedan lagrar din robot, så den laddas ut fullt under en längre tid.

För att fullt kunna rengöra och underhålla din robot kommer du behöva lite verktyg; skruvdragare med stjärnskruvs bit eller en stjärnskruvmejsel, en liten spårmejsel och en mindre borste liknande diskborste och grovdammsugare är bra att ha till hands. Har du en robot av modell Clipper, SC Gforce eller PowerG, kommer du även behöva en 9mm Insexnyckel för höjdreglaget. Har du en robot av modell Ferrex eller Biltema behöver du istället en låsringstång. Andra modeller kan variera i vilket verktyg de behöver.

 

Stor Klippare (Clipper, Meec 1200, Gforce 2000)

1. Har du en Clipper, lyft av locket på höjdreglaget för att komma åt och lossa insexskruven därunder så att höjdreglaget kan avlägsnas. Annars börja med nästa steg.

2. Med en stjärnskruvs bit/mejsel, avlägsna de fyra skruvarna åtkomliga från toppen av kåpan. Lossa sedan därefter microbrytarkontakten. På Clipper och Gforce sitter den under frontpanelen, på en Meec sitter den under en liten lucka åtkomligt under frontpanelen. Lyft sedan av kåpan.

3. Borsta av och ev. dammsug av gräs och smuts från kåpa och kroppen. Det är lättare att rengöra roboten utan rengöringsmedel tills du fått bort det mesta lösa smutset, använd sedan rengöringsmedel eller avfettningsmedel därefter om det behövs och du vill få en renare robot.

OBS: Använd så lite rengöringsmedel som möjligt då fukt lätt kommer in i klipparen och oxiderar elektronik och motorer. Om möjligt är det bästa att göra en torr rengöring.

4. Kontrollera att lyft och krock-sensorer (de fyra pelare som håller i kåpan) på kroppen sitter ordentligt fast i kroppen och inte har vridits eller oxiderat/spruckit. I så fall kan de behöva bytas. Magneterna på lyftsensorerna ska vara vända in mot kroppen.

5. Avlägsna knivtallriken för att inspektera om långt gräs och smuts har fastnat runt motoraxeln. Kontrollera även gummibälgen under knivtallriken och säkerställ att det inte finns något hål i gummit som kan släppa in smuts. Har du en spricka/ett hål bör denna avlägsnas och ersättas med en ny så snart som möjligt.

6. Kontrollera att framhjul sitter ordentligt och avlägsna smuts från hjulaxel om den är täckt i gräs.

7. Avlägsna locket till höjdreglage genom att lyfta upp denna med en spårmejsel, kontrollera att motorhuset inte är fyllt med smuts eller fukt.

8. Om du vill kontrollera din robot mer grundligt och säkerställa att ingen fukt har tagit sig in: Avlägsna därefter skruvarna runtom kroppen på ovansidan för att kunna lyfta av toppen och inspektera din robot invändigt.

9. Montera ihop din robot igen. Du kan nu även passa på att smörja in framhjulslager, kontakter m.m. på din robot.

 

 

Liten Klippare (Biltema RM1000, Ferrex 800-1500, Gforce 800-1500, YardForce 800-1500, Meec 800, Power G, Garden Feelings)

 

1. Har klipparen ingen lucka på toppen som täcker höjdinställningen, så ställ klipparen med rätt sida upp för att komma åt och lossa höjdreglaget. Du öppnar då den lilla luckan på toppen av höjdreglaget med en liten spårmejsel, och lossar sedan fästet undertill med insexnyckel/låsringstång.

2. Vänd nu klipparen uppochner på ett mjukt underlag. Med en stjärnskruvs bit/mejsel, avlägsna de fyra skruvarna åtkomliga där fram och bak i kroppens hörn. Fortsätt sedan med att lossa de fyra skruvarna till locket vid signalboxen där fram, och koppla ur de två större kontakterna som leder till kroppen. Du kan sedan lyfta ut kroppen ur kåpan.

3. Borsta av och ev. dammsug av gräs och smuts från kåpa och kroppen. Det är lättare att rengöra roboten utan rengöringsmedel tills du fått bort det mesta lösa smutset, använd sedan rengöringsmedel eller avfettningsmedel därefter om det behövs och du vill få en renare robot.

OBS: Använd så lite rengöringsmedel som möjligt då fukt lätt kommer in i klipparen och oxiderar elektronik och motorer. Om möjligt är det bästa att göra en torr rengöring.

4. Kontrollera att lyft och krock-sensorer (de fyra pelare som håller i kåpan) på kroppen sitter ordentligt fast i kroppen och inte har vridits eller spruckit. I så fall kan de behöva bytas.

5. Avlägsna knivtallriken för att inspektera om långt gräs och smuts har fastnat runt motoraxeln. Om du vill vara mer noggrann kan du även skruva bort knivtallriksfästet och kåpan undertill för att kontrollera att inget smuts ligger inne runt motorhuset.

6. Kontrollera att framhjul sitter ordentligt och avlägsna smuts från hjulaxel om den är täckt i gräs.

7. Avlägsna fästet till höjdreglaget genom att skruva bort de fyra svarta skruvarna runt höjdreglagefästet, och sedan lyfta upp denna med en spårmejsel, kontrollera att motorhuset inte är fyllt med smuts eller fukt.

8. Om du vill kontrollera din robot mer grundligt och säkerställa att ingen fukt har tagit sig in: Avlägsna därefter skruvarna runtom kroppen på ovansidan, och de fyra i botten runt motorhuset för att kunna lyfta av toppen och inspektera din robot invändigt.

9. Montera ihop din robot igen. Du kan nu även passa på att smörja in framhjulslager, kontakter m.m. på din robot.

Välj valuta
SEK Svenska kronor
EUR Euro
Rulla till toppen